Insert,update and delete

Insert,update and delete

Klik hier voor een demo van onderstaande code.

Creëer de database table(s).

CREATE TABLE `vue-demo-insert-update-delete` (
 `id` int(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 `username` varchar(100) NOT NULL,
 `name` varchar(100) NOT NULL,
 `email` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

Maak een connectie in config.php

<?php

$host = "localhost"; /* Host name */
$user = "root"; /* User */
$password = ""; /* Password */
$dbname = "tutorial"; /* Database name */

$con = mysqli_connect($host, $user, $password,$dbname);
// Check connection
if (!$con) {
 die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

Download en zet de volgende 2 in de head

<script src="vue.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>

Creëer een table met alle mogelijke data

<div id='myapp'>
 
 <table border='1' width='80%' style='border-collapse: collapse;'>
  <tr>
   <th>Username</th>
   <th>Name</th>
   <th>Email</th>
   <th></th>
  </tr>

  <!-- Add -->
  <tr>
   <td><input type='text' v-model='username'></td>
   <td><input type='text' v-model='name'></td>
   <td><input type='text' v-model='email'></td>
   <td><input type='button' value='Add' @click='addRecord();'></td>
  </tr>

  <!-- Update/Delete -->
  <tr v-for='(user,index) in users'>
   <td><input type='text' v-model='user.username' ></td>
   <td><input type='text' v-model='user.name' ></td>
   <td><input type='text' v-model='user.email' ></td>
   <td><input type='button' value='Update' @click='updateRecord(index,user.id);'> 
   <input type='button' value='Delete' @click='deleteRecord(index,user.id)'></td>
  </tr>
 </table>
 
</div>

Maak een ajaxfile.php aan.

Hierin worden 4 mogelijke requests afgehandeld, te weten:

 • $request == 1 – Fetch records from the userstable and initialize $response array. Return JSON response.
 • $request == 2 – Check username already exists or not. If not then insert record.
 • $request == 3 – Update record in the userstable according to id.
 • $request == 4 – Delete record from the userstable according to id.
<?php
include "config.php";

$data = json_decode(file_get_contents("php://input"));

$request = $data->request;

// Fetch All records
if($request == 1){
 $userData = mysqli_query($con,"select * from users order by id desc");

 $response = array();
 while($row = mysqli_fetch_assoc($userData)){
  $response[] = $row;
 }

 echo json_encode($response);
 exit;
}

// Add record
if($request == 2){
 $username = $data->username;
 $name = $data->name;
 $email = $data->email;

 $userData = mysqli_query($con,"SELECT * FROM users WHERE username='".$username."'");
 if(mysqli_num_rows($userData) == 0){
  mysqli_query($con,"INSERT INTO users(username,name,email) VALUES('".$username."','".$name."','".$email."')");
  echo "Insert successfully";
 }else{
  echo "Username already exists.";
 }

 exit;
}

// Update record
if($request == 3){
 $id = $data->id;
 $name = $data->name;
 $email = $data->email;

 mysqli_query($con,"UPDATE users SET name='".$name."',email='".$email."' WHERE id=".$id);
 
 echo "Update successfully";
 exit;
}

// Delete record
if($request == 4){
 $id = $data->id;

 mysqli_query($con,"DELETE FROM users WHERE id=".$id);

 echo "Delete successfully";
 exit;
}

Dan ga je nu het Vue script aanmaken d.m.v. het gebruik van 5 variabelen: users, userid,username,name en email. Creëer 4 methodes:

 • allRecords – Send POST request to fetch records where pass request: 1. On successful callback assign response.data to app.users.
 • addRecord – Send POST request to add new record where pass request: 2, username: this.username, name: this.name, email: this.email. On successful callback Empty the data values and call allRecords methods.
 • updateRecord – Read name and email from users according to index and send a POST request to update record where pass request: 3, id: id, name: name, email: email.
 • deleteRecord – Send POST request to delete record where pass request: 4, id: id. On successful callback remove an index from users using splice().

Maak ook een ‘created’ optie om ‘allRecords()’ aan te roepen.

var app = new Vue({
 el: '#myapp',
 data: {
  users: "",
  userid: 0,
  username: "",
  name: "",
  email: ""
 },
 methods: {
  allRecords: function(){
   axios.post('ajaxfile.php', {
    request: 1
   })
   .then(function (response) {
    app.users = response.data;
   })
   .catch(function (error) {
    console.log(error);
   });
 
  },
  addRecord: function(){

   if(this.username != '' && this.name != '' && this.email != ''){
    axios.post('ajaxfile.php', {
     request: 2,
     username: this.username,
     name: this.name,
     email: this.email
    })
    .then(function (response) {

     // Fetch records
     app.allRecords();

     // Empty values
     app.username = '';
     app.name = '';
     app.email = '';
 
     alert(response.data);
    })
    .catch(function (error) {
     console.log(error);
    });
   }else{
    alert('Fill all fields.');
   }
 
  },
  updateRecord: function(index,id){

   // Read value from Textbox
   var name = this.users[index].name;
   var email = this.users[index].email;

   if(name !='' && email !=''){
    axios.post('ajaxfile.php', {
     request: 3,
     id: id,
     name: name,
     email: email
    })
    .then(function (response) {
     alert(response.data);
    })
    .catch(function (error) {
     console.log(error);
    });
   }
  },
  deleteRecord: function(index,id){
 
   axios.post('ajaxfile.php', {
    request: 4,
    id: id
   })
   .then(function (response) {

    // Remove index from users
    app.users.splice(index, 1);
    alert(response.data);
   })
   .catch(function (error) {
    console.log(error);
   });
 
  } 
 },
 created: function(){
  this.allRecords();
 }
})